MAD Recycling Polska Sp. z o.o. odbiera, sortuje i zagospodarowuje odpady zarówno inne niż niebezpieczne, jak i odpady niebezpieczne. Ofertę naszą kierujemy do podmiotów handlowych, skupów, zakładów produkcyjnych, osób prywatnych i jednostek publicznych. Jesteśmy w pełni przygotowani pod względem technicznym i prawnym do realizacji zadań z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów. Każdego potencjalnego dostawcę traktujemy indywidualnie dopasowując zaplecze techniczne i ofertę cenową do jego potrzeb i potencjału.