IMPRESSUM

Podstawa prawna art. 206 K.S.H.

MAD Recycling Polska Sp. z o.o.

ul.Przemysłowa 1, Paterek

89-100 Nakło nad Notecią

Tel.: +48 52 581 43 34

E-mail: [email protected]

 

Reprezentowana przez:

Prezes Zarządu:  Grażyna Król-Sztubinska z samoistną reprezentacją

 

Zarejestrowana w  KRS pod numerem 0000096665 ,w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy,  z  kapitałem zakładowym 4 307 500 PLN

NIP: 558 15 23 089