Co oferujemy

MAD Recycling Polska Sp. z o.o. odbiera, sortuje i zagospodarowuje odpady zarówno inne niż niebezpieczne, jak i odpady niebezpieczne – POZWOLENIA

Ofertę naszą kierujemy do podmiotów handlowych, skupów, zakładów produkcyjnych, osób prywatnych i jednostek publicznych. Jesteśmy w pełni przygotowani pod względem technicznym i prawnym do realizacji zadań z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów.

Każdego potencjalnego dostawcę traktujemy indywidualnie dopasowując zaplecze techniczne i ofertę cenową do jego potrzeb i potencjału. Po zapoznaniu się z procesem produkcyjnym oraz generowanym odpadem proponujemy indywidualnie dopasowane rozwiązania sprzętowe lub poddajemy się woli naszych dostawców.

Odbiór odpadów

Odbiór odpadów obejmuje:

– MAKULATURĘ, m.in.:

 • 1.02 – makulatura mieszana
 • 1.04 – makulatura mocna
 • 1.11 – makulatura gazetowa mieszana
 • 1.06 – makulatura ilustrowana- czasopisma drukowane na papierze kredowanym z połyskiem (miesięczniki, tygodniki)
 • 3.02 – mieszanina ścinki papierów zadrukowanych i zapisanych, lekko zabarwionych w masie, zawierająca minimum 90 % papierów bezdrzewnych
 • 3.04 – biała ścinka papierów bezdrzewnych lekko zadrukowanych, bez kleju, bez papierów trudno i nierozpuszczalnych w wodzie, bez papierów zabarwionych w masie
 • 3.05 – sortowane zapisane białe papiery, pochodzące z biurowych archiwów, nie zawierające ksiąg rachunkowych ani papierów kopiujących, bez klejów nie rozpuszczalnych w wodzie
 • 3.10 – multidruk, białe papiery powlekane, bezdrzewne, lekko zadrukowane, bez papierów trudno i nierozpuszczalnych w wodzie, bez papierów zabarwionych w masie
 • 3.11/3.12 – nowe wykrojniki z zadrukowanych białych bezdrzewnych kartonów, bez szarych wtrąceń
 • 3.14/3.15 – ścinka i arkusze niezadrukowanego papieru gazetowego oraz powlekanego i niepowlekanego papieru na bazie ścieru drzewnego
 • 3.16 – ścinka i arkusze białego powlekanego niezadrukowanego papieru bezdrzewnego, bez kleju
 • 3.18 – ścinka i arkusze białego niezadrukowanego bezdrzewnego papieru, nie powlekanego, bez kleju oraz inne papiery graficzne i opakowaniowe

– TWORZYWA SZTUCZNE tj.:

 • folie PE
 • tworzywa twarde HDPE
 • PP
 • inne odpady tworzyw sztucznych

Odpady przemysłowe

Zagospodarowujemy odpady przemysłowe z sektorów tj.: motoryzacja, transport, przetwórstwo spożywcze, branża meblarska, chemia, poligrafia itp.

Recycling

Odbierane odpady poddawane są sortowaniu i belowaniu na instalacjach zlokalizowanych w zakładzie w Paterku oraz transportowane do fabryk papierniczych lub recyklerów tworzyw sztucznych, gdzie poddawane są procesowi recyklingu tworząc w ten sposób nową wartość.

Odpady z grupy niebezpiecznych

Szukamy również rozwiązań dla wszelkich możliwych odpadów z grupy niebezpiecznych, współpracując z jednostkami utylizującymi lub poddającymi recyklingowi wszelkie odpady, gwarantując nam w ten sposób realny udział w ochronie środowiska naturalnego. Dysponujemy efektywnymi rozwiązaniami w zakresie gospodarki odpadami uwzględniającymi aspekty ekonomiczne, ograniczenia logistyczne, bezpieczeństwo względem środowiska i wymogi prawne.

Kadra specjalistów

Zaufanie i profesjonalizm zapewnia wykwalifikowana i doświadczona kadra specjalistów . Naszym dostawcom zapewniamy możliwość wykonania ustawowego obowiązku w zakresie gospodarki odpadami poprzez obrót dokumentami typu DPO/DPR.